Wielki Post

W Środą Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post jako czas modlitwy, postu i jałmużny. To równocześnie czas wchodzenia w tajemnicę fundamentu naszej wiary- Chrztu Świętego oraz rozważanie Męki naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tajemnica Wielkiego Postu na nowo ma wprowadzić nas w blask poranka Zmartwychwstania. I dać odpowiedź na pytanie ,, Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?”. Ten Jezus, który przyszedł na świat, został wzięty do nieba. Niech ten cel przeznaczenia będzie udziałem każdego chrześcijanina.

Ks. Rafał Borycki